De freelance psychiater (ZZP)

 

Een ZZP-psychiater is een freelance werkende psychiater binnen een erkende praktijk of instelling.