VERENIGING VAN VRIJGEVESTIGDE PSYCHIATERS LIMBURG

 

De Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Limburg (VVPL) is een samenwerkingsverband van actueel 53 psychiaters, zowel zelfstandig gevestigde psychiaters (ZGP’s) als freelance psychiaters (ZZP’s). Deze medisch specialisten vormen een uniek regionaal netwerk, waarin alle deskundigheid op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg is verenigd.

Opgericht in 1993 was het beleid van de VVPL vooral financieel georiënteerd, maar met de introductie van de Zorgverzekeringswet in 2006 heeft de VVPL zich steeds meer ontwikkeld tot een vereniging waarin het kwaliteitsbeleid centraal staat voor psychiaters die niet (geheel) ingebed zijn in een dienstverband. Dit kwaliteitsbeleid wordt concreet vorm gegeven door als lid deel te kunnen nemen aan c.q. gebruik te kunnen maken van:

  • intervisiegroepen, waaronder een aantal Balint-groepen,
  • kwaliteitsvisitaties, in het kader van de herregistratie,
  • IFMS, eveneens in het kader van de herregistratie,
  • geaccrediteerde nascholing, waarbij gestreefd wordt naar 4 nascholingen van 2 punten per jaar,
  • noodzakelijke klachtprocedures,
  • continuïteit van de praktijkvoering (waarneming binnen de intervisiegroepen),
  • individuele bijstand aan leden,
  • het volgen van de landelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de psychiaters,
  • het regelmatig overleg met stake holders,
  • een periodieke nieuwsbrief.

Structuur:
Het bestuur, gekozen door de leden, bestaat uit 3 personen: mr. drs. C. Vleugels, voorzitter; drs. M. Hoek, secretaris; en dr. E. Janssen, penningmeester.

Toelating:
Bij interesse kan een e-mail gestuurd worden naar info@vvpl.nl. Kandidaat-leden krijgen een aanmeldingsformulier per e-mail toegezonden. Na ontvangst hiervan volgt een uitnodiging voor een gesprek met 2 bestuursleden.

Kosten:
Naast een eenmalige entreefee is er een jaarlijkse bijdrage bestaande uit contributie en kosten nascholing.

Extra informatie:
De VVPL is geen zorgaanbieder en bemiddelt niet bij hulpvragen.