De unieke rol van de Zelfstandig Gevestigde Psychiater (ZGP)

 

De Zelfstandig Gevestigde Psychiater (ZGP) heeft een unieke en onmisbare plaats in het veld van de gGeestelijke gezondheidszorg in Nederland. Wij beschikken als medisch specialist als enige behandelaar over de combinatie van biopsychosociale competenties en betrekken deze bij elk consult.

De ZGP diagnosticeert en behandelt monodisciplinair als het kan en multidisciplinair als het moet. De vele rollen van een multidisciplinair team zijn verenigd in één persoon. De mogelijkheden voor behandeling zijn dan ook divers en flexibel: de ZGP kan zo nodig tegelijkertijd diverse behandelmogelijkheden inzetten, zoals bijvoorbeeld psycho-educatie, farmacotherapie, psychotherapie en systeembehandeling. Indien geïndiceerd werkt de ZGP samen met andere disciplines. De ZGP beschikt over een breed netwerk en heeft direct toegang tot alle sectoren van de gezondheidszorg.

Bij complexe en kwetsbare patiënten kan psychotherapie door een psychiater de voorkeur hebben.
Ook bij minder complexe behandelingen, bijvoorbeeld het afschalen van een geslaagde complexe interventie of het onderhouden van de behandeling van een chronische, ernstige psychiatrische aandoening, zijn alle competenties van de ZGP essentieel.
Wij zijn ook in potentieel risicovolle situaties, bijvoorbeeld bij suïcidaliteit, huiselijk geweld, manie of psychose, bevoegd en bekwaam zelf te behandelen en een wettelijke maatregel te starten. De ZGP kan daardoor met vaak minimale interventies crisissituaties bij  patiënten oplossen en hen weer stabiliseren.

Behandeling door een ZGP wordt gekenmerkt door laagdrempeligheid, bereikbaarheid, continuïteit en vertrouwelijkheid.
Vrijwel alle patiënten van een ZGP hebben een traject bij psychologen of de GGZ achter de rug en worden gekenmerkt door somatische comorbiditeit en vaak ook eerder gebleken therapieresistentie.

De ZGP kan daarnaast regiebehandelaar zijn in Sectie II conform het Kwaliteitsstatuut en kan dat ook zijn in de categorieën B, C en D volgens het nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. De ZGP mag en kan dan ook alle voorkomende problematiek behandelen.